Privacybeleid

Dance Studio Amain is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Dance Studio Amain verwerkt na inschrijving.

 

Welke gegevens verwerken wij van u?

Bij inschrijving vragen wij om een ingevuld inschrijfformulier met de volgende persoonsgegevens: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

 

Bankgegevens.

Bij inschrijving vragen wij om een ingevuld SEPA formulier zodat wij het lesgeld automatisch kunnen incasseren van uw bankrekening. Voor deze gegevens (naam en rekeningnummer) geldt het privacybeleid van de Rabobank.

 

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Wij vragen om deze gegevens zodat wij informatie kunnen versturen over alles wat met Dance Studio Amain te maken heeft en om onze administratie bij te kunnen houden.

Wij zullen de opgegeven gegevens niet voor reclamedoeleinden gebruiken die niet met Dance Studio Amain te maken hebben.

Persoonsgegevens zullen niet met derden gedeeld worden.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Na uitschrijving worden uw gegevens maximaal 2 jaar bewaard.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Alle inschrijf- en SEPA formulieren worden achter slot en grendel bewaard. Alle digitale informatie is met een wachtwoord beveiligd.

 

Toestemming bij kinderen.

Wij verwerken persoonsgegevens van kinderen alleen als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om het inschrijfformulier en SEPA formulier in te zien en te wijzigen en te vernietigen.